Loading...

Stockmann Varuhus AB
Jollaksen Rakennushuolto Oy
Are Oy
Normisähkö Oy
Katrin och Fredrik Hannar
Susan och Staffan Bräysy
Ari Snickeritjänst, Värmdö
CT Trading AB, Stockholm
Lingbo Snickerifabrik AB, Ockelbo
Fastighetsförvaltning Stenbruk AB, Stockholm
Fastighetsförvaltning Sponda Oyj, Helsingfors
Icecapital Securities AB, Stockholm
Icecapital Fondkommission Oy, Helsingfors
Icecapital Kapitalförvaltning AB, Helsingfors
Icecapital Fondbolag AB, Helsingfors
Ins. tsto Gridon Oy, Helsingfors
Nyréns arkitektkontor AB, Stockholm
Puusepänliike Kaluste-Kolmio Oy, Hyvinkää
Puusepänliike O. Salonen, Helsingfors
ISS Tekniset Palvelut Oy, Helsingfors
ISS Proko Oy, Helsingfors
Landskapsarkitekt Jakob Almberg, Stockholm
Malin Lundström Modellverkstad, Gnesta
Vilenin rakennushuolto, Helsingfors

Gisselberg Arkitekter AB

Skånegatan 101
S-11635 Stockholm

Tel: + 46 8 643 85 13
Fax:   + 46 8 640 48 42

Marja Gisselberg
Mobil: +46 70 266 21 03
E-post: mg@gisselberg.com

Bostad 1, Nacka

Bostad 2, Nacka

Bostad 3, Stockholm

Bostad 4, Lidingö

Bostad 5, Ranarpstrand

Bostad 6, Stockholm

Café Borås

Campus Esbo

Detaljplan 1, Nykvarn

Detaljplan 2, Nykvarn

Detaljplan 3, Nykvarn

Detaljplan 4, Nykvarn

Galleria Ombyggnad Nacka

Industri, Sunbyberg

Kontor 1, Helsingfors

Kontor 2, Stockholm

Kontor 3, Helsingfors

Kontor 4, Helsingfors

Kontor 5, Helsingfors

Kontor 6, Helsingfors

Kontor 7, Stockholm

Showroom, Volvo

Skatepark, Stockholm

Tennishall, Växjö

Kollektivboende för unga - TTT

Uppdrag : Konceptutveckling
Konstruktion: Trävolym
Arkitekt: Marja Gisselberg
Beställare: Boverket
Projekteringsår : 2014-15

project
vision home contact project vision
IceCapital Helsingfors
« bakåt
                           
nästa »